VERWERKINGSPROCEDURE

Het KAF wordt in speciale verwerkings- en brouwinstallaties met behulp van stoom ingebracht op een temperatuur van ongeveer 130° C. Deze procedure zorgt voor de natuurlijke sterilisatie van het product zonder evenwel de organoleptische kenmerken te verliezen.
Onze installaties zijn in staat om dagelijks ongeveer 150 ton grondmateriaal te verwerken.
Het KAF wordt vervolgens opgeslagen in graansilo’s waarna het automatisch verpakt wordt.
We zijn in staat om meer dan 8.000 ton producten op te slaan en om dagelijks meer dan 100 ton te verpakken. Alle verwerkingsprocessen worden uitgewerkt volgens de strenge, door de Gemeenschap opgelegde wetgeving.

DISTRIBUTIEPROCEDURE

Dankzij de hoge dagelijkse verwerkingshoeveelheid, de hoogste opslagcapaciteit en het toekomstige verpakkingsysteem is Agromil in staat te voldoen aan de vereisten van de markt.
Aan de in/out-logistiek wordt bijzonder veel aandacht geschonken ten einde snelle leveringen (tussen de 12 en de 24 uur na bestelling), maar vooral de continuïteit ervan voor de gehele jaarlijkse periode te garanderen.
Het gehele motorvoertuigenpark is eigendom van het bedrijf en staat toe leveringen uit te voeren voor het volledige Italiaanse grondgebeid en dat van de aangrenzende landen.

GEBRUIK EN VOORDELEN

ZOÖTECHNISCHE STROOISELLAAG in stallen, maneges, rundvee- en pluimveehouderijen

Voordelen: goedkoop, zacht, gesteriliseerd, het blijft altijd droog.
Vervolgens kan het als meststof gebruikt worden.

LANDBOUWKUNDIGE VERBETERING in de bloementeelt en de tuinbouw

Voordelen: maakt de grond weker, zonder evenwel de organoleptische eigenschappen te veranderen.

EENVOUDIGE, PLANAARDIGE VERBETERING in de chemische industrie voor compostering

Voordelen: hoog hygroscopisch vermogen en sterke korrelstructuur.

OPLOSMIDDEL in de olieontginning en in veevoeder

Voordelen: enige niet-ophopend oplosmiddel dat van oorsprong uitsluitend plantaardig is.

BRANDSTOF voor de elektriciteitssector

Voordelen: beste verbranding en recyclage van verkregen assen.

ONDERSTEUNING van chemische of meststoffen in de farmaceutische industrie

Voordelen: hoog hygroscopisch.

BIOLOGISCHE, THERMISCHE ISOLATOR in de bouwsector

Voordelen: milieubescherming en bescherming van de gezondheid